spring 2012

Good Line Open 2012 Grand Finals


autumn 2011

Good Line Open 2011 Grand Finals


spring 2011

Good Line Open 2011 Grand Finals


spring 2010

Good Line Open 2010 CSS


autumn 2010

Good Line Open 2010 DOTA


autumn 2010

Good Line Open 2010 SC


autumn 2010

Good Line Open 2010 CS 1.6


spring 2010

Good Line Open 2010 WOW


spring 2010

Good Line Open 2010 L4D2


spring 2009

Good Line Open 2009 DOD


spring 2009

Good Line Open 2009 BF2


autumn 2009

Good Line Open 2009 COD4


spring 2008

Good Line Open 2008 DOTA


spring 2008

Good Line Open 2008 DOD


spring 2008

Good Line Open 2008 CS 1.6